Vòng tay băng ngọc thủy tảo lên huyết

Chất liệu: ngọc thuỷ tảoKích thước hạt: 16lyHợp mệnh: phù hợp với tất cả các mệnh

990.000  đ

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Ý nghĩa Vòng tay băng ngọc thủy tảo lên huyết

Giúp kích thích sự tin tưởng.

Đem lại may mắn, tăng sự thịnh vượng.

Gắn kết tình yêu, hạnh phúc gia đình.