Vòng tay lu thống tóc vàng

Chất liệu: thạch anh tóc vàngMàu sắc: màu vàngHợp mệnh: mệnh kim, mệnh thổ, mệnh thuỷ

680.000  đ1.050.000  đ

Ý nghĩa Vòng tay lu thống tóc vàng

Thạch anh tóc vàng giúp giảm stress, sự quyết đoán, ý chí và thành công.

Tránh sự cả tin mềm lòng, kích hoạt may mắn tài lộc.

Giúp trở nên sáng suốt, minh mẫn hơn.