Vòng tay lu thống đá mặt trăng

Chất liệu đá mặt trăng Moonstone.
Kích thước 8x13ly.

Shop có nhiều mẫu khác phù hợp với quý khách.
Liên hệ 0905 020 086 "zalo" để được tư vấn miễn phí.

3.400.000  đ

Shop có nhiều mẫu khác phù hợp với quý khách.

Liên hệ 0905 029 086 Ms Hải để được tư vấn miễn phí.

Vòng tay lu thống đá mặt trăng

Đá mặt trăng Moostone giúp phá tan đi tiêu cực và sự kìm hãm trong bạn.

Cởi mở tâm trí trong cuộc sống.

Bình tĩnh khi đối mặt với thất bại trong cuộc sống.

Do màn hình và hiệu ứng ánh sáng của thiết bị khác màu sắc thực tế của sản phẩm nên màu có thể hơi khác với màu trên hình chụp mong quý khách thông cảm.
Cám ơn quý khách!

Vòng tay lu thống đá mặt trăng

Chất liệu đá mặt trăng Moonstone.
Kích thước 8x13ly.

3.400.000  đ

Shop có nhiều mẫu khác phù hợp với quý khách.
Liên hệ 0905 020 086 "zalo" để được tư vấn miễn phí.

Vòng tay lu thống đá mặt trăng

Đá mặt trăng Moostone giúp phá tan đi tiêu cực và sự kìm hãm trong bạn.

Cởi mở tâm trí trong cuộc sống.

Bình tĩnh khi đối mặt với thất bại trong cuộc sống.

Do màn hình và hiệu ứng ánh sáng của thiết bị khác màu sắc thực tế của sản phẩm nên màu có thể hơi khác với màu trên hình chụp mong bạn thông cảm. Cám ơn bạn!

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Vòng tay lu thống đá mặt trăng

Chất liệu đá mặt trăng Moonstone.
Kích thước 8x13ly.

Shop có nhiều mẫu khác phù hợp với quý khách.
Liên hệ 0905 020 086 "zalo" để được tư vấn miễn phí.

3.400.000  đ

Vòng tay lu thống đá mặt trăng

Đá mặt trăng Moostone giúp phá tan đi tiêu cực và sự kìm hãm trong bạn.

Cởi mở tâm trí trong cuộc sống.

Bình tĩnh khi đối mặt với thất bại trong cuộc sống.

Do màn hình và hiệu ứng ánh sáng của thiết bị khác màu sắc thực tế của sản phẩm nên màu có thể hơi khác với màu trên hình chụp mong bạn thông cảm. Cám ơn bạn!