Dzi mắt dê

Chất liệu đá Dzi mắt dê

Shop có nhiều mẫu khác phù hợp với quý khách.
Liên hệ 0905 020 086 "zalo" để được tư vấn miễn phí.

490.000  đ1.000.000  đ

Shop có nhiều mẫu khác phù hợp với quý khách.

Liên hệ 0905 029 086 Ms Hải để được tư vấn miễn phí.

Ý nghĩa Dzi mắt dê

Dzi mắt dê tác dụng chính: Giúp cho gia chủ sớm có được quý nhân chỉ dẫn, bảo vệ và thu hút may mắn.

Nguồn gốc 100% từ Tây Tạng, có giấy tờ kiểm định.

Dzi đã được sái tịnh, gia trì đúng chuẩn nghi lễ Mật Tông.

Chính sách đổi mới như cửa hàng trang sức vàng bạc đá quý.

Thuộc hệ tâm linh, là dòng Dzi giúp người chủ mệnh cải vận.

Do màn hình và hiệu ứng ánh sáng của thiết bị khác màu sắc thực tế của sản phẩm nên màu có thể hơi khác với màu trên hình chụp mong quý khách thông cảm.
Cám ơn quý khách!

Dzi mắt dê

Chất liệu đá Dzi mắt dê

490.000  đ1.000.000  đ

Shop có nhiều mẫu khác phù hợp với quý khách.
Liên hệ 0905 020 086 "zalo" để được tư vấn miễn phí.

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Ý nghĩa Dzi mắt dê

Dzi mắt dê tác dụng chính: Giúp cho gia chủ sớm có được quý nhân chỉ dẫn, bảo vệ và thu hút may mắn.

Nguồn gốc 100% từ Tây Tạng, có giấy tờ kiểm định.

Dzi đã được sái tịnh, gia trì đúng chuẩn nghi lễ Mật Tông.

Chính sách đổi mới như cửa hàng trang sức vàng bạc đá quý.

Thuộc hệ tâm linh, là dòng Dzi giúp người chủ mệnh cải vận.

Do màn hình và hiệu ứng ánh sáng của thiết bị khác màu sắc thực tế của sản phẩm nên màu có thể hơi khác với màu trên hình chụp mong bạn thông cảm. Cám ơn bạn!

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Dzi mắt dê

Chất liệu đá Dzi mắt dê

Shop có nhiều mẫu khác phù hợp với quý khách.
Liên hệ 0905 020 086 "zalo" để được tư vấn miễn phí.

490.000  đ1.000.000  đ

Ý nghĩa Dzi mắt dê

Dzi mắt dê tác dụng chính: Giúp cho gia chủ sớm có được quý nhân chỉ dẫn, bảo vệ và thu hút may mắn.

Nguồn gốc 100% từ Tây Tạng, có giấy tờ kiểm định.

Dzi đã được sái tịnh, gia trì đúng chuẩn nghi lễ Mật Tông.

Chính sách đổi mới như cửa hàng trang sức vàng bạc đá quý.

Thuộc hệ tâm linh, là dòng Dzi giúp người chủ mệnh cải vận.

Do màn hình và hiệu ứng ánh sáng của thiết bị khác màu sắc thực tế của sản phẩm nên màu có thể hơi khác với màu trên hình chụp mong bạn thông cảm. Cám ơn bạn!