Hiển thị 1–52 của 90 kết quả

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng mã não khói

550.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng thạch anh ưu linh huyết

1.550.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng nguyên khối thạch anh tím VIP

2.850.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng tay đá

1.200.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng tay phượng hoàng

2.200.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng thạch anh vàng bản đũa

1.450.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng nguyên khối thạch anh tóc đen

1.500.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng thạch anh ưu linh vàng

1.650.000  đ

Vòng tay đá phong thuỷ

Vòng tay đá thạch anh mắt hổ

1.200.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng ngọc cẩm thạch tứ quý

1.900.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng kiềng nguyên khối đá ngọc bích

6.900.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng ngọc lam lên huyết

11.900.000  đ
2.800.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng nguyên khối đá Mắt Rồng

3.200.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng ngọc cẩm thạch sơn thủy

5.700.000  đ
2.100.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng ngọc cẩm thạch Natural Jadeite

2.100.000  đ
1.800.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng ngọc cẩm thạch tứ quý

1.100.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng kiềng nguyên khối đá giông tố

1.900.000  đ
-28%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng kiềng phong thủy nguyên khối

790.000  đ
-44%
550.000  đ
-38%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng kiềng đá mã não xanh lá

550.000  đ790.000  đ
-28%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng kiềng mã não nguyên khối

790.000  đ
-28%

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng nguyên khối mã não đỏ

790.000  đ
-20%

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng nguyên khối đá Sodalite

2.970.000  đ
-42%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng nguyên khối mã não xanh ngọc

350.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng kiềng mã não xanh lá

390.000  đ
-29%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng kiềng Jadeite tự nhiên

1.350.000  đ
-46%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng cẩm thạch xanh lý

1.050.000  đ
-16%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng nguyên khối ngọc Jadeite Myanmar

4.900.000  đ
-36%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng kiềng thạch anh

1.150.000  đ1.490.000  đ
-36%
1.150.000  đ
-36%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng nguyên khối thạch anh Aven

990.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng thạch anh khói nguyên khối

950.000  đ
-35%
1.200.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng tay nguyên khối thạch anh

1.490.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng nguyên khối thạch anh tóc vàng

19.000.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng nguyên khối ngọc sơn thủy

4.650.000  đ
-29%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng nguyên khối thạch anh hồng

1.490.000  đ
-18%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng ngọc Jadeite Myanma

5.900.000  đ
-30%
890.000  đ
-19%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng nguyên khối ngọc bích

5.500.000  đ7.900.000  đ
-32%

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng ngọc Jadeite cọng vuông lá hẹ

1.250.000  đ
-39%

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng ngọc Jadeite bản tròn lá hẹ

1.100.000  đ
-37%

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng phong thủy ngọc thủy tảo

980.000  đ
-38%

Vòng tay đá nguyên khối

Kiềng đá mã não hoa anh đào

990.000  đ

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng tay đá Dzi

1.900.000  đ
-17%

Vòng tay đá nguyên khối

Vòng khổng tước và hoa mai

2.900.000  đ