Vận chuyển và thanh toán

Chúng tôi hiện có 3 phương thức thanh toán sau cho quý khách lựa chọn phù hợp theo yêu cầu và sở thích của quý khách.   * Sản phẩm Tượng đá chỉ áp dụng phương thức thanh toán trước hoặc một phần sau khi nhận tượng sẽ thanh toán đủ cho bên giao hàng […]