Vòng tay trầm sánh chìm mix lu thống đá mắt hổ

SKU: 0000000989
sale 850,000₫ 1,200,000₫

Mô tả

Chất liệu: trầm sánh chìm mix lu thống đá mắt hổ

Kích thước: 10ly

 

Vòng tay trầm sánh chìm mix lu thống đá mắt hổ
Vòng tay trầm sánh chìm mix lu thống đá mắt hổ
Vòng tay trầm sánh chìm mix lu thống đá mắt hổ
Vòng tay trầm sánh chìm mix lu thống đá mắt hổ