Vòng tay đá ngọc bích mix lu thống ngọc Jadet

SKU: 0000001029
sale 1,100,000₫ 1,550,000₫

Mô tả

Chất liệu đá ngọc bích + đá ngọc jadet

Kích thước 8.5ly

Vòng tay đá ngọc bích mix lu thống ngọc Jadet
Vòng tay đá ngọc bích mix lu thống ngọc Jadet
Vòng tay đá ngọc bích mix lu thống ngọc Jadet
Vòng tay đá ngọc bích mix lu thống ngọc Jadet
Vòng tay đá ngọc bích mix lu thống ngọc Jadet
Vòng tay đá ngọc bích mix lu thống ngọc Jadet