Vòng tay đá mã não cảnh tự nhiên

SKU: 0000001324
sale 1,500,000₫ 2,000,000₫

Mô tả

Chất liệu đá mã não cảnh.

Bản 18.

Vòng tay đá mã não cảnh tự nhiên
Vòng tay đá mã não cảnh tự nhiên
Vòng tay đá mã não cảnh tự nhiên
Vòng tay đá mã não cảnh tự nhiên