Tượng Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu

SKU: 0000001189

Mô tả

Chất liệu đá trắng

Kích thước mẫu 1m8

Có thể đặt theo kích thước khác theo yêu cầu

Tượng Thánh Têrêsa hài đồng Giêsu