Tượng thánh Martino bằng đá

SKU: 0000001190

Mô tả

Chất liệu đá đen

Kích thước mẫu 80cm

Có thể đặt theo kích thước khác theo yêu cầu

Tượng thánh Martino bằng đá
Tượng thánh Martino bằng đá
Tượng thánh Martino bằng đá