Tượng thánh Giuse cầm hoa huệ

SKU: 0000001184

Mô tả

Chất liệu đá trắng xám

Kích thước tượng mẫu 1m8

Tượng thánh Giuse cầm hoa huệ
Tượng thánh Giuse cầm hoa huệ
Tượng thánh Giuse cầm hoa huệ
Tượng thánh Giuse cầm hoa huệ
Tượng thánh Giuse cầm hoa huệ