Tượng Sư Tử đá trắng Non Nước

SKU: 0000000984
0₫

Mô tả

Chất liệu: đá trắng.

Kích thước mẫu cao 1m5

Tượng Sư Tử đá trắng Non Nước
Tượng Sư Tử đá trắng Non Nước
Tượng Sư Tử đá trắng Non Nước
Tượng Sư Tử đá trắng Non Nước
Tượng Sư Tử đá trắng Non Nước
Tượng Sư Tử đá trắng Non Nước
Tượng Sư Tử đá trắng Non Nước
Tượng Sư Tử đá trắng Non Nước