Tượng quan âm tự tại

SKU: 0000001280

Mô tả

Chất liệu đá đá trắng.

Chiều cao tượng mẫu 1m8.

Tượng quan âm tự tại
Tượng quan âm tự tại
Tượng quan âm tự tại