Tượng quan âm lá sen đá lưu ly

SKU: 0000000799
sale 990,000₫ 1,350,000₫
Màu sắc:
Kích thước:

Mô tả

Chất liệu đá: đá lưu ly.

Quan Thế Âm nghĩa là "Đấng quán chiếu âm thanh của thế gian". Ngài là một vị Bồ tát hiện thân lòng từ bi của tất cả chư Phật.

Được miêu tả trong nhiều nền văn hóa khác nhau, cả thân nam lẫn nữ giới, Quan Thế Âm Bồ Tát là một trong những vị Bồ tát được tôn kính thờ phụng rộng rãi nhất trong Phật giáo Đại thừa, cũng như không chính thức trong Phật giáo Nguyên thủy.

 

 

 

Tượng quan âm lá sen đá lưu ly
Tượng quan âm lá sen đá lưu ly
Tượng quan âm lá sen đá lưu ly
Tượng quan âm lá sen đá lưu ly
Tượng quan âm lá sen đá lưu ly