Tượng Phật Thái Lan đá trắng

SKU: 0000001267

Mô tả

Chất liệu đá trắng.

Kích thước tượng mẫu cao 1m5

 

 

Tượng Phật Thái Lan đá trắng
Tượng Phật Thái Lan đá trắng