Tượng phật quan âm ngồi đá trắng xám

SKU: 0000001266

Mô tả

Chất liệu đá đá trắng xám

Chiều cao tượng mẫu 1m5.

Tượng phật quan âm ngồi đá trắng xám
Tượng phật quan âm ngồi đá trắng xám