Tượng Phật nằm đá ngọc Pakistan

SKU: 0000001218
sale 1,600,000₫ 2,000,000₫

Mô tả

Chất liệu đá ngọc Pakistan

Kích thước chiều cao 9cm, chiều rộng 19,5cm, chiều dài 4cm

Tượng Phật nằm đá ngọc Pakistan
Tượng Phật nằm đá ngọc Pakistan
Tượng Phật nằm đá ngọc Pakistan
Tượng Phật nằm đá ngọc Pakistan
Tượng Phật nằm đá ngọc Pakistan
Tượng Phật nằm đá ngọc Pakistan
Tượng Phật nằm đá ngọc Pakistan
Tượng Phật nằm đá ngọc Pakistan