Tượng Phật nằm đá ngọc

SKU: 0000001275

Mô tả

Chất liệu đá ngọc hoàng long.

Chiều dài 50cm

Tượng Phật nằm đá ngọc
Tượng Phật nằm đá ngọc
Tượng Phật nằm đá ngọc