Tượng Phật Adida đứng

SKU: 0000001278

Mô tả

Chất liệu đá trắng.

Kích thước tượng mẫu cao 1m6

 

 

Tượng Phật Adida đứng
Tượng Phật Adida đứng