Tượng Phật Adida

SKU: 0000001276

Mô tả

Chất liệu đá trắng.

Kích thước tượng mẫu cao 60cm

 

 

Tượng Phật Adida
Tượng Phật Adida
Tượng Phật Adida
Tượng Phật Adida