Tượng hạc đá cưỡi rùa

SKU: 0000001277

Mô tả

Chất liệu đá trắng.

Kích thước tượng mẫu cao 1m5

 

 

Tượng hạc đá cưỡi rùa
Tượng hạc đá cưỡi rùa
Tượng hạc đá cưỡi rùa