Tượng đức mẹ mân côi

SKU: 0000001293

Mô tả

Chất liệu đá ngọc hoàng long.

Chiều cao 80cm.

Tượng đức mẹ mân côi