Tượng đức mẹ giang tay

SKU: 0000001188

Mô tả

Chất liệu đá trắng

Kích thước mẫu 1m8

Có thể đặt theo kích thước khác theo yêu cầu

Tượng đức mẹ giang tay