Tượng đức mẹ đá trắng 50cm

SKU: 0000001185
3,900,000₫

Mô tả

Chất liệu đá trắng

Kích thước tượng mẫu 50cm

Tượng đức mẹ đá trắng 50cm
Tượng đức mẹ đá trắng 50cm
Tượng đức mẹ đá trắng 50cm
Tượng đức mẹ đá trắng 50cm