Tượng đức mẹ đá trắng 30cm

SKU: Chưa rõ
sale 1,500,000₫ 2,000,000₫

Mô tả

Chất liệu đá trắng

Kích thước tượng mẫu 50cm

Tượng đức mẹ đá trắng 30cm
Tượng đức mẹ đá trắng 30cm
Tượng đức mẹ đá trắng 30cm