Tượng địa tạng đá ngọc Ấn độ

SKU: 0000001200

Mô tả

Chất liệu đá ngọc Ấn độ.

Chiều cao tượng mẫu 1m8

Tượng địa tạng đá ngọc Ấn độ
Tượng địa tạng đá ngọc Ấn độ
Tượng địa tạng đá ngọc Ấn độ
Tượng địa tạng đá ngọc Ấn độ