Tượng đá Quan âm bồ tát đá ngọc hoàng long

SKU: 0000000972
0₫

Mô tả

Kích thước tượng mẫu 1m.

Chất liệu đá ngọc hoàng long.

Tạc thủ công bằng tay.

Tượng đá Quan âm bồ tát đá ngọc hoàng long
Tượng đá Quan âm bồ tát đá ngọc hoàng long
Tượng đá Quan âm bồ tát đá ngọc hoàng long
Tượng đá Quan âm bồ tát đá ngọc hoàng long