Tượng đá Phổ Hiền và Văn Thù bồ tát

SKU: 0000001180

Mô tả

Chất liệu đá trắng

Chiều cao mẫu 1m5

Có thể đặt theo mẫu, kích thước quý khách yêu cầu, vận chuyển tận nơi.

Tượng đá Phổ Hiền và Văn Thù bồ tát
Tượng đá Phổ Hiền và Văn Thù bồ tát
Tượng đá Phổ Hiền và Văn Thù bồ tát
Tượng đá Phổ Hiền và Văn Thù bồ tát
Tượng đá Phổ Hiền và Văn Thù bồ tát