Tượng dược sư bằng đá

SKU: 0000000841
0₫

Mô tả

Tượng dược sư chất liệu đá trắng:

  1. Thiện Danh Xưng Cát Tường Vương Như Lai
  2. Bảo Nguyệt Trí Nghiêm Quang Âm Tự Tại Vương Như Lai
  3. Kim Sắc Bảo Quang Diệu Hạnh Thành Tựu Như Lai
  4. Vô Ưu Tối Thắng Cát Tường Vương Như Lai
  5. Pháp Hải Lôi Âm Như Lai
  6. Pháp Hải Thắng Huệ Du Hý Thần Thông Như Lai
  7. Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai.

Đức Phật Dược sư giúp chiến thắng khổ đau bên trong, cả sự hận thù và ngu dốt, như vậy Đức Phật Dược sư có thể giúp giảm bớt vận khí, đau khổ về thể chất và tinh thần. Thần chú Đức Phật Dược sư cực kỳ mạnh mẽ để chữa lành mọi nghiệp xấu.

Tượng dược sư bằng đá
Tượng dược sư bằng đá
Tượng dược sư bằng đá
Tượng dược sư bằng đá
Tượng dược sư bằng đá
Tượng dược sư bằng đá
Tượng dược sư bằng đá