Tượng đá đức mẹ La vang

SKU: 0000001186

Mô tả

Chất liệu đá trắng

Kích thước tượng mẫu 1m8

Tượng đá đức mẹ La vang
Tượng đá đức mẹ La vang
Tượng đá đức mẹ La vang