Tượng Cua đá ngọc hoàng long

SKU: 0000000950
sale 3,700,000₫ 4,500,000₫

Mô tả

Chất liệu đá ngọc hoàng long.

Kích thước 15cm

Tượng Cua đá ngọc hoàng long
Tượng Cua đá ngọc hoàng long
Tượng Cua đá ngọc hoàng long
Tượng Cua đá ngọc hoàng long
Tượng Cua đá ngọc hoàng long
Tượng Cua đá ngọc hoàng long
Tượng Cua đá ngọc hoàng long
Tượng Cua đá ngọc hoàng long