Tượng cá chép hóa rồng

SKU: 0000001284

Mô tả

Chất liệu đá đá trắng.

Chiều cao tượng mẫu 1m5

Tượng cá chép hóa rồng
Tượng cá chép hóa rồng