Mặt dây chuyền phật bản mệnh Hư không tạng bồ tát

SKU: 0000000404
sale 349,000₫ 550,000₫

Mô tả

Chất liệu đá mắt hổ

Hư Không Tạng Bồ Tát Phật Bản mệnh Phù hộ “Hư Không Tạng Bồ Tát” độ mạng cho người sinh năm Sửu và Dần. Hư Không Tạng Bồ tát có trí tuệ cao siêu, mang sức mạnh nhân từ, cứu giúp chúng sinh trong nước và lửa. Ngài giúp những người sinh năm Sửu, Dần tăng thêm trí nhớ, phù hộ cho họ có của cải dồi dào, gia đình yên vui hoà hợp.

Mặt dây chuyền phật bản mệnh Hư không tạng bồ tát
Mặt dây chuyền phật bản mệnh Hư không tạng bồ tát
Mặt dây chuyền phật bản mệnh Hư không tạng bồ tát