Nhẫn đá mắt mèo

SKU: 0000000425
sale 340,000₫ 550,000₫
Màu sắc:

Mô tả

Chất liệu: đá mắt mèo.

Phù hợp với nam.

Người Hy Lạp cổ gọi đá mắt mèo là cymophane có nghĩa “ánh sáng di chuyển”. Vì mèo là một con vật rất được tton sùng tròn nền văn hoá phương Tây xưa vì vậy đá mắt mèo cũng được coi là một vật thần kì. 

Đá mắt mèo là cái nhìn sâu sắc nó giúp người sở hữu tăng cường sức mạnh về cơ băp, thể chất. Nó khuyến khích mọi sự sáng tạo rất tuyệt vời cho người làm trong các lĩnh vực nghệ thuật như diễn viên, các nhạc người làm trong các công việc đòi hỏi sự sáng tạo.

Đá mắt mèo tăng cường sức mạnh thần kinh giúp bạn tập trung và nâng cao tinh thần trong học tập và làm việc.

 

Nhẫn đá mắt mèo
Nhẫn đá mắt mèo