Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá mặt trăng Moonstone

SKU: 0000001258
sale 750,000₫ 990,000₫

Mô tả

Chất liệu đá mặt trăng Moonstone

Công dụng đá mặt trăng Moonstone:

  • Giúp phá tan đi tiêu cực và sự kìm hãm trong bạn.
  • Cởi mở tâm trí trong cuộc sống.
  • Bình tĩnh khi đối mặt với thất bại trong cuộc sống.
Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá mặt trăng Moonstone
Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá mặt trăng Moonstone
Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá mặt trăng Moonstone
Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá mặt trăng Moonstone
Mặt dây chuyền Cữu vỹ hồ ly đá mặt trăng Moonstone