Lục bình đá chạm khắc

SKU: 0000001281

Mô tả

Chất liệu đá đá trắng.

Chiều cao tượng mẫu 60cm.

Lục bình đá chạm khắc