Kiềng ngọc cẩm thạch bản vuông BẢN 15 - NI55.5

Mã SP: 0000000721
sale 990,000₫ 1,400,000₫

Mô tả

Chất liệu đá cẩm thạch.

Kích thước BẢN 15 - NI55.5.

Ý nghĩa của đá cẩm thạch:

  • May mắn yêu thương từ cuộc sống.
  • Giảm bớt sự lo lắng.
  • Mang có những suy nghĩ tích cực.
Kiềng ngọc cẩm thạch bản vuông BẢN 15 - NI55.5
Kiềng ngọc cẩm thạch bản vuông BẢN 15 - NI55.5
Kiềng ngọc cẩm thạch bản vuông BẢN 15 - NI55.5
Kiềng ngọc cẩm thạch bản vuông BẢN 15 - NI55.5
Kiềng ngọc cẩm thạch bản vuông BẢN 15 - NI55.5
Kiềng ngọc cẩm thạch bản vuông BẢN 15 - NI55.5