Kiềng hoa anh đào đá mã não

SKU: 0000001156
sale 1,900,000₫ 2,350,000₫

Mô tả

Chất liệu đá mã não

Kích thước Ni 56 - bản 29

Kiềng hoa anh đào đá mã não
Kiềng hoa anh đào đá mã não