Kiềng đá pha lê giác cạnh BẢN 7.5 - NI51 dành cho trẻ em

Mã SP: 0000001778
sale 120,000₫ 210,000₫

Mô tả

Chất liệu đá pha lê.

Kích thước BẢN 7.5 - NI51. 

Kiềng đá pha lê giác cạnh BẢN 7.5 - NI51 dành cho trẻ em
Kiềng đá pha lê giác cạnh BẢN 7.5 - NI51 dành cho trẻ em
Kiềng đá pha lê giác cạnh BẢN 7.5 - NI51 dành cho trẻ em