Kiềng đá pha lê giác cạnh BẢN 5.5 - NI50 dành cho trẻ em

Mã SP: 0000001776
sale 120,000₫ 210,000₫

Mô tả

Chất liệu đá pha lê.

Kích thước BẢN 5.5 - NI50. 

Kiềng đá pha lê giác cạnh BẢN 5.5 - NI50 dành cho trẻ em
Kiềng đá pha lê giác cạnh BẢN 5.5 - NI50 dành cho trẻ em
Kiềng đá pha lê giác cạnh BẢN 5.5 - NI50 dành cho trẻ em