Cặp đèn dầu bằng đá xám

SKU: 0000001282

Mô tả

Chất liệu đá đá trắng xắm

Chiều cao tượng mẫu 1m5.

Cặp đèn dầu bằng đá xám
Cặp đèn dầu bằng đá xám