Cặp chân đèn bàn thờ đá đen

SKU: 0000001289

Mô tả

Chất liệu đá đen.

Kích thước cao 50cm.

Có thể làm theo kích thước theo yêu cầu.

Cặp chân đèn bàn thờ đá đen
Cặp chân đèn bàn thờ đá đen