Phật bản mệnh Phổ hiền bồ tát

Chất liệu: đá mắt hổ
Màu sắc: màu vàng
Kích thước: 4.7cm
Hợp mệnh: mệnh kim, mệnh thổ, mệnh thuỷ

1.200.000  đ

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG

Ý nghĩa Phật bản mệnh Phổ hiền bồ tát

Phật bản mệnh Phổ hiền bồ tát phù hộ độ mạng cho người sinh năm Thìn và Tỵ. Phổ Hiền Bồ tát là đại diện cho tất cả các Bồ tát, là thần bảo vệ cho những người sinh năm Thìn, Tỵ.

Phổ Hiền Bồ tát phù hộ cho họ kéo dài tuổi thọ, cả đời yên ổn và tránh xa các loại bệnh tật, tai họa.