Lu thống đá ngọc huyết đồng tiền

Hợp mệnh: mệnh hỏa, mệnh thổ
Chất liệu: đá ngọc huyếtKích thước hạt: 10.5ly

690.000  đ785.000  đ

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG