Lu thống chạm thạch anh aquamarine

Màu sắc: màu xanh nước biển

650.000  đ

sản phẩm có thể mix vòng tay, mặt dây chuyền theo yêu cầu

Ý nghĩa Lu thống chạm thạch anh aquamarine

Giảm stress, sự quyết đoán, ý chí và thành công.

Tránh sự cả tin mềm lòng, kích hoạt may mắn tài lộc.

Giúp trở nên sáng suốt, minh mẫn hơn.