Đĩa thất tinh phong thuỷ

Chất liệu: đá mắt mèoHợp mệnh: mệnh hoả, mệnh kim, mệnh mộc, mệnh thổ, mệnh thuỷ

1.340.000  đ

CHÍNH SÁCH BÁN HÀNG