Vật phẩm phong thủy dành cho ô tô không phải là những gì mới mẻ với những người luôn gắn liền với phương tiện này mà đã là những vật phẩm quá đổi quen thuộc, không chỉ là vật trang trí mà còn là bùa hộ mệnh trên mỗi cung đường gần xa.