Quả cầu phong thủy bằng đá thạch anh là vật khí có năng lượng rất mạnh. Quả cầu phong thủy thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp giữa các anh chị em trong nhà, thúc đẩy những người có trí hướng theo đuổi học hành, mang lại sự uyên bác sáng suốt trong các mối quan hệ ngoài xã hội, đem lại sự tôn trọng, tự tin, may mắn đến với chủ nhân của nó.

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu năng lượng thạch anh

400.000 đ
640.000 đ

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu đá thạch anh hồng

Liên hệ

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu thạch anh trắng

350.000 đ

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu phong thủy đá mắt mèo

5.500.000 đ

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu thủy tinh núi lửa xanh

2.500.000 đ

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu đá thủy tinh núi lửa

240.000 đ

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu đá Caxedon

700.000 đ

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu thủy tinh phong thủy

390.000 đ

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu thạch anh vàng

2.040.000 đ

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu thủy tinh đỏ

280.000 đ750.000 đ
1.100.000 đ

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu phong thủy đá kim sa

570.000 đ

Quả cầu đá phong thủy

Quả cầu phong thủy thạch anh trắng

800.000 đ

Quả cầu đá phong thủy

Quả cầu đá phong thủy pha lê

580.000 đ

Vật phẩm phong thủy

Quả cầu đá thạch anh xanh

790.000 đ2.900.000 đ