Linh vật phong thủy

Cặp rùa đá thạch anh

350.000 đ
900.000 đ

Vật phẩm khác

Ấn rồng

950.000 đ

Linh vật phong thủy

Ấn sư tử ngọc Pakistan

950.000 đ

Quả cầu đá phong thủy

Quả cầu thạch anh vàng

2.040.000 đ
2.200.000 đ

Trang trí - Nghệ thuật

Bộ ấm trà đá ngọc Pakistan

1.600.000 đ

Trang trí - Nghệ thuật

Cặp lục bình đá ngọc Pakistan

4.000.000 đ

Trang trí - Nghệ thuật

Mặt đồng điếu đá ngọc Pakistan

1.000.000 đ

Linh vật phong thủy

Tượng voi đá mắt hổ

390.000 đ
650.000 đ

Quả cầu đá phong thủy

Quả cầu thủy tinh đỏ

280.000 đ750.000 đ